> Новини

TechnoMagicLand е част от Европейската мрежа от научни центрове и музеи (ECSITE)

08.06.2020

TechnoMagicLand е част от Европейската мрежа от научни центрове и музеи (ECSITE)

От края на месец февруари 2020 г., TechnoMagicLand е част от Европейската мрежа от научни центрове и музеи (ECSITE)

Визията на мрежата е да насърчава съзиданието и критичното мислене в европейското общество. В нея членуват над 350 научни центрове, музеи и организации. За една година членовете на организацията ангажират над 40 млн. души, като създават променящи живота преживявания, стимулират съзиданието, дават възможност за диалог и разпространяват инструменти за иновации.

TechnoMagicLand стана член на ECSITE, защото споделяме ценностите на мрежата и сме уверени, че със своята работа можем да допринесем и да адаптираме знания, умения и опит, които да са полезни не само за българското, но и за европейското общество.